23948sdkhjf

Stigende trafik bidrager til godt årsresultat

Lastbiltrafikken har ligget på et højt niveau på både Storebæltsbroen og Øresundsbron under corona-pandemien

Selvom personbiltrafikken over både Storebæltsbroen og Øresundsbron er på vej tilbage mod niveauet før covid-19, sætter pandemien alligevel spor i årets resultat. Lastbiltrafikken har under hele pandemien ligget stabilt og bidrager til et tilfredsstillende resultat for året.

På Storebæltsbroen lå trafikken 10,9 pct. højere end i 2020, men fortsat 6,3 pct. under 2019. Lastbiltrafikken har under hele pandemien ligget på et højt niveau og steg i 2021 med 9,4 pct. i forhold til 2020. Samlet passerede 12,4 mio. køretøjer forbindelsen, svarende til en døgntrafik på 34.072 køretøjer.

Udsvingene i personbiltrafikken afspejlede i løbet af 2021 graden af restriktioner. Under nedlukningen i årets første måneder faldt den til mere end 30 pct. under niveauet for 2019, mens sommerens trafik bød på månedsrekorder i både juli og august. Sensommeren var igen præget af meget trafik i weekenderne.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.932 mio. kr. og steg med 13,7 pct. i forhold til 2020.

Faldet størst på Øresund
På Øresundsbron steg den samlede trafik med 4,8 pct. i forhold til 2020, men set i forhold til 2019 er trafikken faldet med 35,7 pct. I alt passerede knap 4,8 mio. køretøjer forbindelsen. Året startede og sluttede med skærpede indrejseregler, hvilket blev afspejlet i trafiktallene. Personbiltrafikken faldt med 39,2 pct., mens lastbiltrafikken steg med 7,5 pct.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 584 mio. kr. Omsætningen fra vejtrafikken steg med 47 mio. kr.

Lastbiltrafikken sikrede et godt resultat
- Trafikken har i årets løb på både Storebæltsbroen og Øresundsbron været ramt af restriktioner som følge af corona, hvilket har påvirket indtægterne, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

- Mens personbiltrafikken blev hårdt ramt, var lastbiltrafikken i flere perioder over 2019-niveau, og var med til at sikre os et tilfredsstillende resultat for året. Vi kan derfor både betale udbytte til staten på knap 1,3 mia. kr. og afdrage næsten 0,8 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt.

Medfinaisierer infrastruktur i Danmark
Sund & Bælt Holding A/S udloddede et ekstraordinært udbytte til staten på 1,4 mia. kr. i 2021 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt.

Efter forventet udlodning af yderligere 1,3 mia. kr. i ekstraordinært udbytte i 2022 vil Sund & Bælt have udloddet i alt 11 mia. kr. til staten med 10 mia. kr. til den politiske aftale om En grøn transportpolitik og ca. 886 mio. kr. til medfinansiering af udvidelsen af dele af den fynske motorvej.

Der udestår en udbytteforpligtigelse til staten på 9,8 mia. kr. i 2022-priser inklusive medfinansiering af Infrastrukturplan 2035.

Forventningerne til resultatet for 2022 er et overskud på mellem 1,8-2,1 mia. kr. Budgettet indeholder en forventning om, at trafikken vender tilbage til normalen fra tiden før covid-19, men det er forbundet med usikkerhed. Herudover kan øgede finansieringsomkostninger i forbindelse med inflation påvirke årets resultat.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.11