23948sdkhjf

Port of Aalborg løfter toplinjen og leverer bedste driftsresultat til dato

Landets største indlandshavn, Port of Aalborg, har netop leveret et regnskab ud over forventningerne med et overskud før skat på 61 mio. kr. i 2021. Et år, hvor selskabet fortsatte sin strategiske udvikling blandt andet gennem nye investeringer i erhvervsparken, grøn omstilling og digitalisering. 

I et 2021, der både nationalt og internationalt igen blev et år i coronaens tegn, udviste Port of Aalborgs forretningsmodel på ny sin styrke og robusthed. Selskabet har i regnskabsåret løftet toplinjen til 239 mio. kr. svarende til en vækst på hele syv pct., og en bundlinje, der lyder på 61,5 mio. kr. før skat. Egenkapitalen er vokset fra 750 mio. kr. til 802 mio. kr., og samtidig har Port of Aalborg leveret et resultat af ordinær primær drift på 80,5 mio. kr., hvilket er det højeste niveau til dato. 

- Årets resultat anses for yderst tilfredsstillende og ud over forventningerne. Vi har kun i mindre omfang været negativt påvirket af pandemien og generelt oplevet en positiv udvikling på tværs af alle vores forretningsområder. Det vidner om, at vi dels har lært meget af pandemien, som på flere områder har ændret vores måde at arbejde på, siger Lasse Frimand Jensen, der i år er indtrådt som bestyrelsesformand i Port of Aalborg.

Han fortsætter: 

- Og dels at vi har et yderst stærkt fundament, hvilket tegner godt i forhold til at realisere vores ambitiøse udviklingsstrategi og målsætninger om at skabe værdi for Aalborg Kommune i form af vækst, grøn omstilling og jobskabelse.

Effekt fra erhvervsudlejning

Den positive udvikling skal ifølge adm. direktør i Port of Aalborg, Claus Holstein, også ses i lyset af, at Port of Aalborg gennem de seneste mange år har investeret betydeligt i koncernens erhvervspark, der blandt andet danner rammen om koncernens største aktivitetsområde, nemlig erhvervsudlejning.

- Vi har en ekstremt lav tomgang på vores udlejningsejendomme både inden for lager og kontorer, hvilket sammen med løbende arealudlejning vidner om en stor interesse for at etablere og drive virksomhed hos os i Aalborg Øst. Derfor udvider vi også hele tiden vores rammer, og i 2021 har vi blandt andet taget hul på en stor udvidelse af vores transportcenter, der indebærer opførelsen af op mod 90.000 kvadratmeter lager- og pakhuskapacitet samt anlæggelsen af nye terminalarealer inden for de næste tre år, siger Claus Holstein. 

Af øvrige investeringer kan f.eks. nævnes, at Port of Aalborg i 2021 tog hul på konstruktionen af en kajforlængelse på cirka 100 meter, ligesom der generelt er godt gang i byggeaktiviteten med adskillige nye lager- og kontorkvadratmeter under opførelse.
Ydermere har Port of Aalborg fortsat sine investeringer i digitalisering, hvor der blandt andet arbejdes på udvikling af en komplet digitalisering af havnens arbejdsprocesser og fysiske anlæg – en såkaldt digital tvilling.

Færre, men større skibe

Zoomer man ind på logistikken, er tendensen til, at Port of Aalborg modtager færre, men større skibe, fortsat igennem 2021. Antallet af skibsanløb endte således på 900 mod 964 året før. Til gengæld ses en markant stigning i brutto tonnage (skibenes volumen) til over 5 mio. tons i 2021 set i forhold til de ca. 4,4 mio. tons i 2020.

- De samlede godsmængder over kaj er faldet med ca. 225.000 tons i forhold til året før. Faldet er dog udelukkende på importmængderne. Mængderne af afskibet gods fortsætter med at stige og er siden 2018 vokset med over 37 pct.. I forhold til godstyperne er den mest markante forandring, at produkter til landbruget og særligt byggeriet var færre i 2021, siger Claus Holstein. 

De faldende godsmængder på skibstrafikken kompenseres af konstant stigende godsmængder transporteret via jernbanen, der er en transportform, som Port of Aalborg har investeret betydeligt i igennem flere år.

- Vi har gennem en årrække satset og investeret massivt i vores jernbane, som rummer et stort og ikke mindst grønt potentiale. Det udmøntede sig i 2021 i åbningen af en ny terminal samt udvidelser af eksisterende faciliteter, og der er helt afgørende for at understøtte den positive udvikling og potentialet i jernbanetransporten. Vi har i 2021 transporteret over 50 pct. mere gods via bane end året før, mens antallet af godsvogne er vokset med hele 77 pct., siger Claus Holstein.

Det forventes, at den positive udvikling vil fortsætte flere år frem i forhold til den generelle udvikling inden for godstransport, hvor nærskibsfart og jernbane er udpeget til særlige fokusområder af EU.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094