23948sdkhjf

Kommune: Beier-firma lod bevidst chauffører bo ulovligt i slumlejr

Kurt Beier transport A/S var udmærket klar over, at containerne i slumlejren på virksomhedens område i Padborg ikke måtte bruges til beboelse og soveplads for chauffører. Men transportvirksomheden brugte alligevel containerne til beboelse for filippinere og srilankanere.

- Vi formodede, at der var væsentlige sundheds- og sikkerhedsmæsige mangler og skønnede, at det var nødvendigt med et omgående tilsyn.

Sådan sagde en byggesagsbehandler fra Aabenraa Kommune ifølge Fagbladet 3F torsdag formiddag i retten i Sønderborg, da vedkommende afgav vidneforklaring i en straffesag imod Kurt Beier Transport A/S og fire af virksomhedens øverste ledere i 2018.

De sidder lige nu tiltalt for grov økonomisk udnyttelse af 30 asiatiske chauffører for over fire millioner kroner, illegal brug af deres arbejdskraft samt overtrædelse af byggelovgivning.

Myndighed: Brand i slumlejr ville koste chauffører livet

Det ville have kostet flere menneskers liv, hvis der var opstået brand i slumlejren hos Kurt Beier Transport A/S i Padborg. Og brandsikkerheden i lejren på virksomhedens erhvervsgrund var utilstrækkelig.

Det vurderer brandmyndighederne under torsdagens retsmøde ved Retten i Sønderborg i straffesagen imod Kurt Beier Transport A/S og fire tiltalte fra virksomhedens topledelse i oktober 2018. Det skriver Fagbladet 3F.

Virksomheden er blandt andet tiltalt for have overtrådt regler om brandsikkerhed og sikker flugtvej.

Da Syd- og Sønderjylands Politi 30. oktober 2018 rykkede ud på aktion i slumlejren hos Kurt Beier Transport A/S i Padborg, var der også en repræsentant fra Brand & Redning Sønderjylland med for at vurdere, om de brandmæssige forhold i slumlejren var i orden. Han besigtigede nøje containerne, hvor chaufførerne boede og overnattede, for at vurdere lovligheden.

Torsdag i retten forklarer brandeksperten, at der i lejren var plads til 32 chauffører i de fire containere, der stod placeret to og to.

- Hvis der var opstået brand, ville nogle af dem ikke kunne slippe ud i live, siger brandeksperten i vidneskranken.

Brand og Redning Sønderjylland har politianmeldt Kurt Beier Transport A/S for overtrædelse af brandværnsbestemmelserne.

Af torsdagens forklaringer fra vidner, der også omfatter en byggesagkyndig fra Aabenraa Kommune, fremgår det, at der for eksempel manglede skumslukkere og røgalarmer i lejren med de udenlandske chauffører. Desuden ville adgangsvejene gøre det særdeles vanskeligt for redningsfolkene at udføre deres arbejde, hvis der opstod brand. Blandt andet fordi containere var skjult bag lastvognanhængere, og der stod brændbare paller i vejen.

Der var heller ingen brand- og evakueringsinstruks.

- Vinduer var blokeret udefra i containerne, hvor der var soverum i hver ende og køkken i midten. Men der måtte ikke være køkkener, fordi de som flugtveje skal være fri og uden brandbare elementer, siger den brandsagkyndige i vidneskranken og fortsætter:

- Der stod gasflasker til kogepladerne, og de må under ingen omstændigheder forefindes på en flugtvej. Jeg kunne heller ikke se brandslukkere eller røgalarmer nogen steder.

Kan ikke have været i god tro

Torsdag i retten blev der fremlagt et dokument fra Aabenraa Kommune, hvoraf det fremgår, at Kurt Beier Transport A/S ikke kan have været i god tro, efter at virksomheden 11. juni 2016 fik et påbud fra kommunen om at få lovliggjort lejren.

I retten torsdag kom det frem, at sagen begyndte i februar 2017. Her fik Kurt Beier Transport A/S Aabenraa Kommunes tilladelse til at opføre en to-etagers chaufførbygning på virksomhedes område i Padborg. Men tilladelsen blev senere inddraget igen, fordi den ikke blev udnyttet.

10. april 2018 sendte kommunen et brev til Kurt Beier Transport A/S og bad firmaet fjerne de midlertidige beboelsescontainere og toiletvogne – slumlejren – inden fire uger. Det fremgik af vidneforklaringen, at en af de tiltalte ledere havde oplyst til kommunen, at pavillonerne ikke længere blev benyttet.

Men intet skete. Og 18. maj 2018 blev der varslet et påbud til Kurt Beier Transport A/S om at fjerne containerne, da der ikke var hverken bygnings- eller beboelsestilladelse til dem.

Aabenraa Kommune hørte intet fra Kurt Beier Transprt A/S, og så løb kommunens tålmodighed ud. Transportvirksomheden fik et strakspåbud 11. juni 2018 med besked på at fjerne containerne eller søge byggetilladelse og prøve at få containerne lovliggjort.

- Vi vidste godt, at vi ikke havde tilladelse

7. august 2018 tjekkede Aabenraa Kommune på et varslet tilsynsbesøg, om påbudet var efterkommet. Tilsynet foregik sammen med den 45-årige, nu tiltalte leder, der tidligere havde oplyst, at lejren ikke blev brugt længere.

- Det var et varslet tilsyn, så de vidste, at vi ville komme. Der var ingen tegn på beboelse på det tidspunkt, forklarede den byggesagkyndige i retten og oplyste, at han fik oplyst af lederen, at containerne ville blive fjernet.

Kurt Beier Transport A/S fik besked på at melde tilbage til kommunen, når containerne var fjernet, men kommunen hørte intet. Og så kom det uvarslede tilsyn sammen med politiaktionen 30.oktober 2018. Få dage efter var containerne og alle spor af slumlejren fjernet.

Den 45-årige tiltalte i sagen oplyste i sidste uge i retten, at Kurt Beier Transport A/S’ direktør, Karsten Beier, og en tidligere kollega havde stået for at opsætte containerne i lejren. Den 45-årige forklarede samtidig, at den øverste ledelse hos virksomheden var vidende om, at containerne i slumlejren ikke måtte bruges som soveplads for koncernens chauffører.

- Vi vidste godt, at vi ikke havde tilladelse til det. Vi havde også talt om, at vi skulle have bygget noget derude, sagde den 45-årige i retten.

Han forklarede, at Kurt Beier Transport A/S tidligere havde fået en byggetilladelse til at bygge på lejrpladsen, men at byggeplanerne ikke blev til noget. Han mener, at prisen for planerne var otte millioner kroner. Og det ønskede virksomhedens topledelse ikke at bruge på et byggeri, vurderede den 45-årige i retten.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078